Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας

Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στεγάζεται στο παλαιό κοινοτικό ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής και παρουσιάζει την βιομηχανική φάση της ελαιουργίας, με έμφαση στις αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή της μηχανικής κίνησης στην διαδιακασία παραγωγής ελαιολάδου.