Σκάλα

  • Πολιχνίτος

    «Πολλά ίχνη» σημαίνει σύμφωνα με την παράδοση το όνομα της λέξης Πολιχνίτος, της κωμόπολης που..